About

cimg415713

Bí mt ca hnh phúc……………… smile
H
nh phúc là luôn biết khám phá cuc sng mi m tng ngày.
– H
nh phúc là cm nhn hn nhiên cái đp cuc sng t nhng điu đang din ra quanh ta như bn thân nó vn có.
– H
nh phúc là được sng, chia s vi nhng người bn chân thành.
– H
nh phúc là có mt tâm hn trong sáng, mt trái tim thun khiết, không biết v k, ghét ghen.
– H
nh phúc là biết mm cười vi chính mình, nâng đ người khác ch không phi chế giu h.
– H
nh phúc là tìm ra được giá tr nim vui được cho hơn là ch mun nhn.
– H
nh phúc là sng v tha và biết nhìn nhn li lm đ bước tiếp sau nhng ln vp ngã.
– H
nh phúc là biết cách chế ng cái tôi và cái ca tôi khi cn thiết.
– H
nh phúc là dám yêu, được yêu và dám sng cho mt tình yêu chân thành, cho dù ch t mt phía.
– H
nh phúc là biết gìn gi, tìm được sc mnh tinh thn t nhng k nim, ký c yêu thương ngay c khi nó không còn hin din trong hin ti.
– H
nh phúc tìm được đôi khi không ch t nhng n cười mà còn là git nước mt trên b vai tin cy.
– H
nh phúc là mong mun được hc hi, sàng to tìm ra nhng giá tr mi, hơn là ước mun được dy bo người khác.
– H
nh phúc là tìm được nim vui công vic, biết ước mơ, làm được điu mình thích và biết mm cười trước nhng tht bi, nghch cnh.
– H
nh phúc là biết nhn ra được ý nghĩa nhng điu gin d, nhng giá tr vĩnh hng ca cuc sng. rolleyeslaughlaughlaugh

Advertisements

One Response to “About”

  1. Snow, snow, and snow is me… heaven is the place where I’ll live in the future and present is my Giff from me to you!!! Just all

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: