TIẾNG CHIỀU

Cửa thiền

Sắc sắc, không không

Đài sen gương ngọc

Bềnh bồng khói nhang

Sương buông lãng đãng mơ màng

Chuông chùa Vạn Phúc mênh mang tiếng chiều

Lắng hồn trong gió phiêu diêu

Vọng từ cõi phật

Bao điều thiện tâm

Advertisements

~ by ngadt on May 16, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: