Hãy cứ

Hãy c sng bng li yêu chân tht
Dù cu
c đi không là nhng gic mơ
Có đôi khi đ
i tàn nhn vô b
V
n phi sng đ tp lòng kiên nhn

Hãy c yêu bng trái tim thành khn
Dù tình ng
ười ch quanh qun li danh
Và con tim nhi
u khi phi tranh dành
Khi th
t bi , hãy yêu thêm ln na

Hãy c vui bng cõi lòng chan cha
Dù chuy
n bun đang xy đến quanh ta
Ni
m vui kia ch nên đ nht nhòa
Nó s
giúp ta thêm lòng dũng cm

Hãy c tin đi không là su thm
L
y sc mình xây dng mt nim tin
Dù ng
ười đi cười chê c làm thinh
Ni
m tin s giúp ta tròn mơ ước

Hy th tha nhng gì tha th được
B
i trong lòng đã m ca t bi
Đ
trong ta còn ch trng khc ghi
Nh
ng tt đp đi thường luôn sn có

Hãy c nhìn nhng cuc đi gian khó
Đ
nh rng ta còn có điu may
Và quanh ta v
n vt s đi thay
Ta h
nh phúc vì vn đi đưa đy.

Advertisements

~ by ngadt on May 13, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: