Tôi bảo tôi

Tôi bảo tôi…
…. Canh bạc cuộc đời.. không thắng được
Vừa đứng lên đã trắng cả hai tay

Tôi bảo tôi …
…. Được những gì sau những cuộc vay
Hay mai trả … cả đời mệt lả

Tôi bảo tôi …
…. Này trái tim dối trá
Có yên đâu, Mà cứ muốn lặng thinh

Tôi bảo tôi …
…. Thôi gắng hết hành trình
mai lại trả ..những gì vừa vướng ngực

NEVER GIVE UP!

Advertisements

~ by ngadt on April 15, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: