Vietnamese’s Ao Dai

It’s not surprised that when a Vietnamese person said that “AO DAI is a famous model fashion of Viet Nam” . “AO DAI” can’t be translated to another language in the world as its special symbol that no country has Ao Dai like Viet Nam.

AO DAI is a traditional fashion of Viet Nam’s women. It’s tight body, has neck and lengthen to knee. It has been split into 2 part from hip of the body. There is the sexy and attractive when a woman wears AO DAI, its advantage that show the beauty of Vietnam’s women.

Go back Vietnam’s history, AO DAI is a new art creativeness. It’s replaced the class distinction between rich men and poor men in social. And if we go far from there, in the 18th century, Vietnam’s women wear the long dress. In 1744, Vu Vuong, a leader who control the North area of Vietnam’s Middle and belong to Nguyen’s dynasty, required everybody changed model based on Chinese’s model. The clothes with buttons or nuts had been replaced dress and split dress . Minh Mang king, the second king of NGUYEN’s dynasty gave the rule to everybody about forbidden wearing dress.

Ao Dai had been discover when France came to fight Viet Nam when a Vietnamese woman who named Tuong changed from 4 to 2 lap of dress first. Frenchman called that “Le Mur” meant “The wall” in English language.

After that, AO DAI had been changed so much, there were 2 popular type; a type with round neck that had ragla hand (tay lien) and a type with puff hand. Beside, all the parts had been sew carefully around the neck. And of course, there were multi types accept 2 famous type above like; boat neck, rectangular neck, V neck that was suitable with persons had a little bodies. The curve type above shoulders were suitable with persons had thin bodies.

Material for making AO DAI was collected from template silks that was draw or had to be embroidered on silk’s face by hands.

We couldn’t sew AO DAI by automatic machine; it’s just only made by hands. Each parts of AO DAI were an art products of sewer.

Mrs. James Sterson, a emissary from American said that: No country in the world has the traditional fashion that’s so extremely amazing, include traditional culture in its like Ao Dai of Viet Nam.

Nowadays, AO DAI has been popular over the world. Vietnam’s women who live in foreign country always wear it like the proud emotions of them about Viet Nam and leave the goods appearance to foreigner . And what’s pity for anybody who come to Vietnam without bring back an AO DAI for souvenir’s memory and show to the person who have never come to Viet Nam.

AO DAI is proud of the name “Viet Nam’s Charming”

 

by Do Nga –

———————————————–

 

Cũng không ngc nhiên khi mt ngưi Vit Nam tr li rng tà ÁO DÀI là mt trong nhng hình tưng tiêu biu đt nưc này. Tht khó mà dch tÁO DÀI” sang bt c ngôn ng nào vì không đâu có mt tà ÁO DÀI như Vit Nam.

ÁO DÀI, trang phc truyn thng ca ph n Vit Nam, Ôm sát cơ th, có c cao và dài khong ngang gi. Nó đưc x ra hông. ÁO DÀI va quyến r li va gi cm, va kín đáo nhưng vn biu l đưng nét ca mt ngưi thiếu n.

Nhìn li chiu dài lch s đt nưc, tà ÁO DÀI là mt sáng to ngh thut mi. Nó thay thế trang phc c truyn mà mu sc và kiu dáng phi tuân theo nhng đòi hi l nghi và nhng tng lp xã hi. Mu vàng ch dành cho nhng ông vua và h đưc mc áo lông bào. Mu trng là mu tang còn mu xanh dành cho các v quan trong nhng dp trang trng. Trưc na, đu thế k 18, ph n Vit Nam mc váy dài. Vào năm 1744, viên quan Vũ Vương cai tr phía Bc min Trung VN ca triu Nguyn yêu cu thay đi trang phc VN trên cơ s kiu cáo Trung Hoa. B qun áo có nút thay thế cho váy và áo x ngc tht dây. Vua Minh Mng, v vua th hai ca triu Nguyn ban hành sc lnh cm ph n mc váy.

ÁO DÀI đưc phát hin t thi Pháp thuc khi mt ph n Vit Nam tên Tưng thay đi chiếc áo t thân (áo dài có bn mnh) thành chiếc áo hai tà đu tiên. Ngưi Pháp gi chiếc ÁO DÀI đó là Le Mur có nghĩa là “the wall” trong Anh ng.

T đó, chiếc ÁO DÀI đã đưc thau đi khá sâu sc. Hai kiu áo Dài đưc ưu chung là kiu c tròn, tay raglar (tay lin) và kiu tay puff (tay phng). Ngoài ra tà áo đưc ni lin vi phn thân qua nhng đưng ch ni quanh c áo. Ngoài hai kiu áo nêu trên, nhiu kiu áo kiu áo khác như kiu c thuyn, c vuông, c ch V thích hp vi nhng ngưi tương đi đy đn, kiu vai phng cho nhng thiếu n mnh mai. Cht liu mi cho ÁO DÀI đưc kết hp t nhng tm vi mu, thưng đưc trang trí bng nhng đưng nét th công hoc thêu thùa.

ÁO DÀI không th gia công hoc bán hàng lot như nhng loi qun áo may san khác. Mi mnh đưc to ra là mt công trình ngh thut ca ngưi th th công. Nhng th may ÁO DÀI thưng phi t chi đơn đt hàng trưc dp năm mi. Đôi khi ngưi ta nhn làm ch 24 gi vi giá gp đôi.

Bà James Sterson, mt s gi M đã nói rng: Không mt đt nưc nào có mt trang phc dân tc va đp, truyn thng mà li có chiu sâu văn hóa nhưÁO DÀI VN.

Ngày nay, ÁO DÀI xut hin khp nơi trên thế gii. Nhng ph n Vit Kiu biu l tình cm vi quê hương qua chiếc ÁO DÀI. Nhiu du khách nưc ngoài đã có nhng n tưng rt tt v tà áo Dài VN. H cm thy đưc tiếp rt nng hu khi nhng tà ÁO DÀI bay bay trưc gió phi trưng. Tht tiếc cho nhng ai đến VN mà không mang v mt chiếc ÁO DÀI làm k nim và đ khoe vi nhng ai chưa tng đến VN.

ÁO DÀI xng đáng vi mnh danh “Nét duyên dáng Vit Nam”.

 

Advertisements

~ by ngadt on March 24, 2008.

One Response to “Vietnamese’s Ao Dai”

  1. Bai viet ve ao dai cua ban, minh thay rat xuc tich va hay. hjhj tieng anh cua ban rat gioi nua chu, phuc qua. Minh se dich bai viet cua ban sang tieng Nhat va post tren blog cua minh. Ok?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: