08/03

Women’s day party fair play 08-03-2008

lip rose

From: Phung, Han
Sent: Thursday, March 06, 2008 4:48 PM
To: Vietnam Users; Hoang, Hoang; Nguyen, David V. – ITD
Subject: !!!!!Happy Wowen’s Day!!!!!

Hello,

Novellus Vietnam men wish you all, ladies, the best wishes of health, happiness and beauty on the Women’s Day.

And to celebrate a day that is as wonderful as you are, we invite you all to join the party tomorrow at Quan An Ngon (besides National Cinema Center) after working hours (6PM, 07 March 2008).

May the joy, youth and success be with you forever.

On behalf on NVLS VN men.

Han Phung

———————————

From: Pham, Hien
Sent: Thursday, March 06, 2008 2:43 AM
To: Phung, Han; Vietnam Users; Hoang, Hoang; Nguyen, David V. – ITD
Subject: RE: !!!!!Happy Wowen’s Day!!!!!

On behalf of Ladies in NVLS Vietnam Office, I would like to say “Thank You” to all our Men and wish that more and more attention is given to us 365 days of the YearJ.

Thanks,

Hien Pham


——————————————

On International Women’s day 03-08

Yeallow rose

From morning of 03-07, flowers appear in the middle of Novellus office; beautiful, fresh, lovely and attractive with the sweet congratulation like a present “Happy Women day” from men to women of Novellus. Ms. Hien on behalf of Novellus’s women can’t for get to say Thanks youfor remember women, a haft of the world. So lovely and open-minded environment

Afternoon, with the spirit “All for Novellus’s women”, in order to congratulation all the women in Novellus Vietnam, men has invited us come to have a farewell party in Thuy Linh’s Restaurant, just very delicious and great.

We Don’t know how to say, just only want to say “thanks to all the men in Novellus Vietnam, we are proud all of you. Blad, blad, blad…..

There are some funny poems about women in 08-03

Sp ngày mùng tám tháng ba
Anh em mu
n đi phn là các cô
Đ
xung quanh có nhiu b
Tình giăng giăng t
a mây tô sc tri…
Làm ph
n tht tuyt vi
Khuynh thành nghiêng n
ước t tơi anh hùng
Cũng d
c ngang cũng vy vùng
Mang theo dòng máu Tri
u Trưng đi đi.

V ơi! V ca anh ơi!
G
n thì anh gt, xa xôi anh bun.
Gi
i không chp b mưa ngun,
Nhà mình ch
t ni sóng cn! L chưa?
Ngày n
ng thì mt mình mưa,
Ngày m
ưa mình li dư tha nng nôi.
Canh hai ch
chu rút lui,
M
t nhìn h hng, ch ngi cách ra.
M
t đang tươm đp như hoa,
Ch
t đâu nhăn nhó chng ma nào nhìn.
M
i tun mt lon nhp tim,
Vì đêm anh có nh
c tên my người.
Đã r
ng ti ng mê thôi,
Mà không tha, cũng ch
ng nguôi d ng.
Làm cho xu
ng rung lên b,
Làm c
bay khi cán c cha xuôi.
Làm cho ong hóa ra ru
i,
Làm cho g
n đt xa gii mi xong.
T
m thân quý ta vàng ròng,
Mà đem lăn nh
ng bn vòng như không.
“Sông kia gi
đã nên đng,”
Bao gi
mình mi th chng ra đây?
L
y gii cho t hết cay,
Cá đ
ng gp nước, ch mây gp rng.
Th
ương nhau thì đ trong lòng,
Hay gì b
a lưới đan lng mà hay?
Đ
i người như khói, như mây,
H
ơi đâu nng mt nh mày, mình ơi!

Ti ri mng tám tháng ba
Ch
em hn h ch hoa vi quà
Anh em méo m
t v nhà
Đón con đi ch
cùng là nu cơm
Ch
em xc nước hoa thơm
Hét ch
ng: sao chng bơm xe cho bà
Trông nhà cho v
chơi xa
V
nhà ba bn thì là biết tay
Thôi thì ch
u phn không may
M
t năm hai ngày ráng chu cho qua

Hôm nay mng 8 tháng 3
Ch
em hng hc đi ra đi vào
Anh em trong b
ếp phu phào
Bây gi
em mun anh vào hay ra
Ch
em tm tm xuýt xoa
Em thì ch
ng thích anh ra tí nào
Anh em khí th
ế dâng trào
V
t ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây v
n, chp git, hô hô
Gi
ường nghiêng chng ngã anh mô cũng đ
B
ng nhiên tri đt ti m
Anh em ai cũng ng
t ngư ph phà
Ch
em tc ti kêu la
Tr
i ơi biết thế cưới ba thng chng…

Advertisements

~ by ngadt on March 13, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: