Mở hàng cái nào

Nhà mới, chả biết viết gì vào để mở hàng. Thôi, post tạm bài thơ mà mình bồ kết nhất lên đây cho nó xôm xôm, gọi là nhà cửa thì cũng phải có cái gì đó để đọc và để chén…hihihihi

Photobucket

HNH PHÚC???

Hnh phúc là gì ? Hnh phúc ca tôi ư ?
Tôi ch
ưa biết và muôn đi không biết
H
nh phúc có th là khi ni nh trong lòng da diết
Ch
t thy anh trên li cũ li v

Hnh phúc là trong nhng k nim g gh
Có m
t k nim đp ngày xưa xanh thm li
H
nh phúc là khi hai người đi xa mãi
Nh
ưng lòng vn hiu lòng chng trách c gì nhau

Hnh phúc là trong cuc đi vá víu nhng nim đau
Có m
t người bn ngi bên ta im lng
H
nh phúc là sau nhng mùa thi căng thng
Lũ b
n bè chuc nhau chén rượu cùng say

Hnh phúc là khi tay nm ly bàn tay
Có hai ng
ười kh run trong gió
H
nh phúc là khi được tri mình trên thm c
Nghe tháng ngày yên
dn trôi

Hnh phúc ca anh – Hnh phúc ca tôi
Li
u hai ta có cùng chung hnh phúc ?
Em không bi
ết bi có khi có lúc
Ta đi v
hai hướng ngược nhau

Hnh phúc là trong cuc đi trôi mau
Ta đ
ược nhâm nhi mt ly cafe nóng
H
nh phúc là nghe mt h gn sóng
Ta l
ng câm trong ni nh mt người

Hnh phúc là khi nghe tiếng anh cười
Trong h
nh phúc du không phi do tôi đem ti
Tình yêu anh dù đã trao gió g
i
V
n đem lòng thương nh biết bao năm

Hnh phúc không phi nhng điu quá xa xăm
Càng không ph
i nhng điu mun là làm được
Ch
ng biết na ch vi vàng ct bước
Lãng du gi
a đi tìm hnh phúc ca tôi

Advertisements

~ by ngadt on February 12, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: